نقص ایمنی_03
کودک بی سرپرست_02
کودک بی سرپرست
koodak_bisarparast_01
naghse_imenii_01
602

نگهداری از فرزندان ساکن به صورت شبه خانواده

کودکانی که در خانه کودکان موسسه خیریه بازباران زندگی می ...

بیشتر...
643

معراج عزیز

معراج عزیزکودک دیگرمان است که مبتلا به بیماری نقص ایمنی ...

بیشتر...
645

اجاره میز بازارچه نوروزی

باسلام ازشمادعوت ميشود در صورتي كه تمايل داريد در بازارچه ...

بیشتر...
644

برگزاری بازارچه پاییزی

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه بازباران، بازارچه پاییزی در ...

بیشتر...
641

برگزاری بازارچه نوروزی موسسه خیریه بازباران

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه بازباران، بازارچه نوروزی در ...

بیشتر...
640

فروش نمایش “سه خواهر و دیگران” در تاریخ ٢۴ مرداد به موسسه خیریه «باز باران» اهدا می شود

سعیده آبشناسان تهیه کننده نمایش “سه خواهر و دیگران” کلیه فروش ...

بیشتر...