نقص ایمنی_03
کودک بی سرپرست_02
کودک بی سرپرست
koodak_bisarparast_01
naghse_imenii_01


Notice: Undefined variable: output in /home/bazbaran/domains/bazbaran.ir/library/App/View/Helper/ShowDefect.php on line 55

در سال 1390 پس از برقرای ارتباط از سوی تعدادی از پزشکان متدین و متخصص در حوزه ایمونولوژی تفاهم نامه ای برای انجام حمایتهای مادی و معنوی از کودکان مبتلا به بیماری نقص ‏ایمنی اولیه که تحت پوشش درمانی این پزشکان قرار داشتند منعقد گردید.‏ بنا بر این تفاهم نامه، موسسه خیریه بازباران نسبت به اطلاع رسانی و قبول کمکهای مردمی برای این کودکان و ارجاع کودکان بیمار ‏به این مرکز اقدام می نماید.