نقص ایمنی_03
کودک بی سرپرست_02
کودک بی سرپرست
koodak_bisarparast_01
naghse_imenii_01


Notice: Undefined variable: output in /home/bazbaran/domains/bazbaran.ir/library/App/View/Helper/ShowDefect.php on line 55


۱۵ شهریور، ۱۳۹۶ | ساعت ۱۰:۴۹

 امیر محمد پسر کوچکمان که به بیماری نقص ایمنی اولیه مبتلا بود در بهمن ماه 95 در بیمارستان مرکز طبی کودکان برای پیوند سلولهای بنیادی پذیرش شد و به یاری و حمایت مالی شما خیرین عزیز پیوند او با موفقیت انجام شد و در آذر ماه 95 از بیمارستان ترخیص گردید، اما به علت گذراندن دوره ی نقاهت ما باید برای او محیطی استریلیزه شده همانند قرنطینه بیمارستان را برای اسکان موقتش آماده میکردیم که باز هم به یاری شما همراهان همیشگی امکان اسکان امیر محمد هم فراهم شد وتا اواخر اردیبهشت 96 به منظور تکمیل دوره ی درمان به همراه خانواده مهمان بازباران بودند
حال جسمی امیر محمد خوب است و به لطف خدا و شما عزیزان حالا دیگر او هم مانند دیگر کودکان به تحصیل و بازی مشغول است و از زندگی که شما مهربانان به او هدیه کردید لذت میبرد 
امیرمحمد عزیز همچنان 2 روز در ماه برای معاینه به تهران مراجعت کرده و ما به لطف شما میزبان او هستیم