نقص ایمنی_03
کودک بی سرپرست_02
کودک بی سرپرست
koodak_bisarparast_01
naghse_imenii_01


۲۵ آذر، ۱۳۹۴ | ساعت ۱۱:۲۴
برای آنان که در آرزوی فرزند هستند، موسسه خیریه بازباران امکان فرزندخواندگی را از راه قانونی و بر اساس قوانین کشوری و بهزیستی فراهم کرده ‏است‎.‎‏ تا کنون بیش از هزاران کودک از این طریق، آرامش را به خانواده های مشتاق فرزند هدیه کرده اند‎.‎