نقص ایمنی_03
کودک بی سرپرست_02
کودک بی سرپرست
koodak_bisarparast_01
naghse_imenii_01
643

معراج عزیز

معراج عزیزکودک دیگرمان است که مبتلا به بیماری نقص ایمنی اولیه است ، او آذر ماه 95 به ما مراجه کرد و با یاری و حمایت شما خیرین پیوندش انجام شد و در دی ماه 95 از بیمارستان ترخیص گردید اما به علت گذراندن دوره ی نقاهت و اتمام دوره ی درمانش همچنان در محل اسکان استریلیزه ای که به لطف شما برایش فراهم کردیم مهمان ماست .