نقص ایمنی_03
کودک بی سرپرست_02
کودک بی سرپرست
koodak_bisarparast_01
naghse_imenii_01

اغاز تا کنون

موسسه خیریه بازباران، موسسه ای غیردولتی و غیرانتفاعی است که زیر نظر بنیاد خیریه زینب کبری (س) با شماره ثبت 2157 و از سال 1358 تاکنون در زمینه نگهداری از کودکان بی سرپرست و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد کم بضاعت، مادران سرپرست خانواده و کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه در تهران مشغول به فعالیت می باشد؛ تا کنون از هزاران کودک به صورت شبانه روزی در این مرکز نگهداری شده است.