نقص ایمنی_03
کودک بی سرپرست_02
کودک بی سرپرست
koodak_bisarparast_01
naghse_imenii_01

ماموریت

موسسه خیریه بازباران، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی فارق از هرگونه جهت گیری سیاسی است که در دو حوزه ی «حمایت از کودکان بی سرپرست» و «حمایت از کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه» فعالیت می کند. این موسسه در تلاش است با روش نوین نگهداری از کودکان به روش شبه خانواده، ضمن آشنا ساختن آنها با مفهوم خانواده، در جهت رشد و تعالی استعدادهای آن ها گام بردارد. در این مرکز کودکانی که به هر دلیلی دچار آسیب های روحی، روانی و فیزیکی شده اند و از فقدان والدین و یا هرگونه سرپرستی رنج می برند، تحت نظر گروه مددکاری مجموعه مشاوره شده و با اسکان در گروه های 4-5 نفره با دو مربی تمام وقت ثابت زندگی می کنند. موسسه خیریه بازباران، تحت یک ارتباط دو جانبه با مرکز طبی کودکان بخش تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، از هیچ گونه کمک مادی و معنوی به کودکان بیمار فروگذار نیست و در نظر دارد آگاهی اجتماعی را نسبت به این بیماری، عوامل تاثیرگذار روی آن و جذب همیاری در جهت درمان این کودکان بالا ببرد. .